اجاره خودرو در کیش

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

hyundai accent 2017

hyundai accent

2017

از 3 تا 6 روز :

1.600.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

1.570.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

1.540.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 7.000.000 تومان

nissan juke

nissan juke

2014-2016

از 3 تا 6 روز :

1.500.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

1.470.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

1.440.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 7.000.000 تومان

mazda 6

2014

از 3 تا 6 روز :

1.850.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

1.820.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

1.790.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 7.000.000 تومان

kia optima IV

kia optima IV

2018

از 3 تا 6 روز :

2.100.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

2.070.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

2.040.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 10.000.000 تمان

dodge charger srt

dodge charger srt

2014

از 3 تا 6 روز :

4.100.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

4.070.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

4.040.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 10.000.000 تومان

dodge challenger

dodge challenger

2014

از 3 تا 6 روز :

4.100.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

4.070.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

4.040.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 10.000.000 تومان

chevrolet camaro

chevrolet camaro

2016-2018

از 3 تا 6 روز :

4.500.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

4.470.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

4.440.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 10.000.000 تومان

ford mustang

2016

از 3 تا 6 روز :

4.300.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

4.270.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

4.240.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 10.000.000 تمان

dodge durango

2014

از 3 تا 6 روز :

4.300.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

4.270.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

4.240.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 10.000.000 تومان

bmw 230i convertible

bmw 230i convertible

2018

از 3 تا 6 روز :

11.500.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

11.400.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

11.300.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 30.000.000 تومان

hummer h2

2010

از 3 تا 6 روز :

5.500.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

5.470.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

5.440.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 15.000.000 تومان

mercedes benz e350

mercedes benz e350

2016

از 3 تا 6 روز :

9.500.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

9.400.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

9.300.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 30.000.000 تمان

Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan

2016

از 3 تا 6 روز :

120.000.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

115.000.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

110.000.000 تومان

روزانه

mercedes benz c200

mercedes benz c200

2018

از 3 تا 6 روز :

13.500.000 تومان

روزانه

از 7 تا 21 روز :

13.400.000 تومان

روزانه

بیشتر از21 روز :

13.300.000 تومان

روزانه

مبلغ ضمانت : 50.000.000 تومان